Pielgrzymka wyłącza z codzienności. Trudno tak od razu zorientować się, jaki dziś mamy dzień. Bardziej liczy się to, który to dzień pielgrzymki i ile jeszcze kilometrów pozostało do Jasnej Góry. Jedynym dniem, który wyraźnie różni się od innych jest piątek. W tym dniu oprócz zwykłych codziennych modlitw w każdej grupie odprawiana jest Droga Krzyżowa – oczywiście w drodze. W tym roku w piątek pielgrzymka po raz pierwszy powiększyła się o jeszcze jedną grupę. Jest to tzw. Grupa pokutna, która składa się z chętnych przedstawicieli poszczególnych grup. Okazało się, że chętnych było tak wielu, że zebrało się sporo ponad 250 osób. W grupie tej śpiewane są tylko tradycyjne pieśni, jest o wiele więcej modlitw, rozważań i konferencji, nie ma zewnętrznych oznak radości wyrażanych tak żywiołowo, jak w innych grupach. Być może warto by w przyszłości zastanowić się nad utworzeniem stałej grupy o bardziej tradycyjnym charakterze. Takie grupy istnieją już w niektórych innych pielgrzymkach.

Dzisiejszy dzień jest pokutny także dla wszystkich innych, przede wszystkim z powodu wyjątkowych upałów. Najważniejsze jednak jest to, że pielgrzymi nie narzekają, lecz, jak zwykle dziękują dobremu Panu Bogu za wszystko, co od Niego otrzymują.