6 lipca o godz. 10.00 w WORD Ciechanów odbędzie się szkolenie dla porządkowych kierujących ruchem.

Muszą to być osoby pełnoletnie, proszę przygotować: Imię i Nazwisko, adres, PESEL. KOszt szkolenia 10 zł.