DRODZY PIELGRZYMI!

6 sierpnia to data dobrze znana wszystkim, którzy pielgrzymują do Sanktuarium na Jasnej Górze. Co roku, od prawie czterdziestu lat, wyrusza nasza diecezjalna Pielgrzymka. Kolejne pokolenia ludzi pragnących u stóp Matki złożyć swoje sprawy, wyprosić potrzebne łaski, podziękować. Nie inaczej będzie i w tym roku. Matka Boża przyciąga, rozpala serca miłością i wiarą. Tak bardzo, że nieważne staje się zmęczenie, trud, wysiłek. Dla wielu pątników to jedne z ważniejszych dni w roku, na które czeka się z utęsknieniem.

Tegoroczna 38. Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej na Jasną Górę ruszy pod hasłem: „Mocni Bożym Duchem”. Nawiązujemy do programu duszpasterskiego w Polsce, który chce skupić uwagę ludzi wierzących na Trzeciej Osobie Trójcy Świętej. Duch Święty towarzyszy nam od początku życia, od Chrztu świętego. Jesteśmy Nim napełnieni, przez Niego umacniani i prowadzeni. On nas obdarza swymi darami podczas Bierzmowania, uzdalnia nas do modlitwy, miłości, wiary, dawania świadectwa. Duch Święty sam jest Darem pozostawionym nam przez Jezusa. 

Pielgrzymka w tym roku ma pomóc stawać się człowiekiem Ducha. Co to oznacza? Do Niego bardziej przylgnąć, z Nim się bardziej zaprzyjaźnić. Zaprosić Go bardziej go swojej codzienności. Zaprosić do podejmowanych decyzji, do trudności, do modlitwy, do radości, do cierpienia, do budowania relacji. Skorzystać z tego Daru, otrzymanego od Jezusa. Może trzeba odszukać piękne modlitwy, hymny do Ducha Świętego i nimi się modlić, mieć je przy sobie. Byli święci, którzy codziennie, wytrwale prosili Ducha Świętego o pomoc, o asystencję, o Jego dary. 

Człowiek Ducha to nie człowiek cielesny czy materialista. Bardziej skupiony na tym, co duchowe. Do wyższych przecież jesteśmy stworzeni, jak nam w zeszłym roku mocno przypominał święty Stanisław Kostka, nasz mazowiecki patron. Niech ta Pielgrzymka pobudzi nas do tych wyższych pragnień, ideałów, marzeń, planów. Łatwo dziś ugrzęznąć w świecie techniki, spraw przyziemnych, materialnych, w świecie seriali, sportu, Internetu. 

Pielgrzymka jest zawsze okazją, żeby skupić się na tym, co najważniejsze w życiu. Ogołocić się z tego, co zbędne, co balastem, co przeszkadza i zniewala. Jest też okazją do modlitwy za innych, za ważne sprawy. Jest takie zjawisko, że wielu ludzi prosi Pielgrzymów o modlitwę. Spoczywa więc na Pielgrzymach odpowiedzialność. Zanieśmy więc do Czarnej Madonny, z wiarą i ufnością to wszystko, co ważne dla naszej Ojczyzny, Kościoła, diecezji, naszych rodzin i nas samych. 

Niech Duch Święty wspiera wszystkich Pielgrzymów, zarówno duchowych, jak i świeckich, w owocnym pielgrzymowaniu.

 

Ks. Jacek Prusiński, Główny Przewodnik
38. Pieszej Pielgrzymki Diecezji Płockiej na Jasną Górę