DRODZY PIELGRZYMI!

Drodzy Pielgrzymi!

„Do wyższych rzeczy jestem stworzony”- mawiał święty Stanisław Kostka. To pewnie pragnienie wielu ludzi, żeby życie miało smak, sens, cel. Pewnie każdy miał taki moment w swoim życiu, kiedy z całą mocą i jasnością powiedział sobie: chcę pięknego życia! Może było to w młodości, przy zdawaniu matury, a może w chwili zawarcia związku małżeńskiego bądź przyjęcia święceń kapłańskich. A może takie chwile przychodzą jeszcze częściej, na początku nowego roku, a może nawet po każdej spowiedzi. Bo człowiek nie chce życia przeżyć byle jak, żeby gdzieś mu uciekło między placami. Tęsknimy za życiem, w którym króluje miłość, pokój, radość, spełnienie. Chcemy kochającej rodziny, dobrej pracy, realizowania marzeń.

Doświadczamy jednak też własnych słabości, niewierności, małości. Nieraz tracimy wiarę, że może być lepiej, że możemy wspiąć się wyżej. Czasem już nie mamy sił do duchowej walki. Ilość obowiązków, praca, dom, pochłaniają nasze siły, potrafimy być sfrustrowani, niezadowoleni z życia. Trudno nam patrzeć w górę, dobre plany i pragnienia gdzieś uciekają.

W takiej walce o piękno życia pojawił się w 2018 roku św. Stanisław Kostka. Choć pewnie to nie do końca prawdziwe określenie, że się pojawił. Jest przecież w świadomości ludzi wiary od prawie pięciu wieków. Jednak powiedzmy sobie szczerze: czy gdzieś nam się nie zakurzyła ta postać Świętego? Poza wyjazdami raz do roku do Rostkowa, pewnie niewiele więcej nam go przypomina. Więc rok 2018, ogłoszony rokiem św. Stanisława Kostki, to dla nas dar, żeby go sobie przypomnieć i zaczerpnąć od niego. Bo naprawdę mamy co zaczerpnąć.

37. Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej na Jasną Górę, która wyruszy jak zawsze 6 sierpnia z Katedry Płockiej, obrała sobie za Patrona Stanisława Kostkę, patrona dzieci i młodzieży. Patrona naszej diecezji. Hasło tegorocznej Pielgrzymki brzmi: „Stworzeni do wielkości”. Będziemy próbować podczas tegorocznej Pielgrzymki obudzić w nas te najpiękniejsze ludzkie tęsknoty, które często spadły na dno naszych serc. Tęsknotę za wielkością. Będziemy modlić się o świętość życia, wierność, mądrość, czystość, miłość.

Jak co roku, od wielu już lat, piesi pielgrzymi liczą na duchowe wsparcie od pielgrzymów duchowych. Jest to cała armia ludzi modlących się w intencji Pielgrzymki i za pielgrzymów.

Jest jeszcze jedna ważna sprawa w tym roku. Obchodzimy stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Pielgrzymka zawsze, od początku powstania, miała także wymiar patriotyczny. Modlitwy za Ojczyznę i w tym roku nie zabraknie na trasie pielgrzymkowej. O zbyt wielką sprawę idzie, żeby nie pamiętać. Pielgrzymka to przede wszystkim ludzie młodzi, w nich chcemy rozbudzać patriotycznego ducha.

Stara Biała, 21 maja 2018,
w Święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła

Ks. Jacek Prusiński, Główny Przewodnik
37. Pieszej Pielgrzymki Diecezji Płockiej na Jasną Górę