TRASA XXXX Pieszej Pielgrzymki Diecezji Płockiej na Jasną Górę 

 

Godziny poszczególnych etapów mogą ulec zmianie. 

Apel Jasnogórski będzie odbywał sie zaraz po wejściu grup do końcowego punktu dnia.